Frozen Appetizers

Ashoka Punjabi Samosa

Ashoka Punjabi Samosa

Ashoka Punjabi Samosa

8 Pcs

$4.99 $16.99 (2 variants)

GG Patra Vata

GG Patra Vata-454 Gms

GG Patra Vata-454 Gms

350 Gms

$3.99 $10.29 (2 variants)

Apna Taste Mango Rasmalai 850 gm

Apna Taste Mango Rasmalai 850 gm

Apna Taste Mango Rasmalai 850 gm

$10.99

Laxmi Jumbo Punjabi Samosa 8 pc

Laxmi Punjabi Samosa

Laxmi Punjabi Samosa

$6.59

Nanak Gulabjamun

Nanak Gulabjamun - 1.2 kg

Nanak Gulabjamun - 1.2 kg

$9.99

Bombay Bites Tandoori Paneer Samosa

Bombay Bites Tandoori Paneer Samosa

Bombay Bites Tandoori Paneer Samosa

$3.99

Aman Puff Pastry

Aman Puff Pastry - 10 Pc

Aman Puff Pastry - 10 Pc

$3.49

Deep Hot Wok Jumbo Spring Rolls

Deep Hot Wok Jumbo Spring Rolls - 6 Count

Deep Hot Wok Jumbo Spring Rolls - 6 Count

$3.49

Ashoka Vada Pav

Ashoka Vada Pav - 18 Oz

Ashoka Vada Pav - 18 Oz

$5.79

Bombay Bites Jalapeno & Cheese Samosa

Bombaby Bites Jalapeno & Cheese Samosa

Bombaby Bites Jalapeno & Cheese Samosa

$3.99

Vadilal Mango Rasmalai

Vadilal Mango Rasmalai - 454 Gms

Vadilal Mango Rasmalai - 454 Gms

$6.49

Laxmi Punjabi Samosa Jumbo

Laxmi Punjabi Samosa Jumbo-20 Pcs

Laxmi Punjabi Samosa Jumbo-20 Pcs

$13.99

Aman Samosa Pad

Aman Samosa Pad - 60 Pcs

Aman Samosa Pad - 60 Pcs

$2.49

BB Potato & Peas Samosa

BB Potato & Peas Samosa-440 Gms

BB Potato & Peas Samosa-440 Gms

$3.99

Vadilal Kesar Pista Shrikhand

Vadilal Kesar Pista Shrikhand

Vadilal Kesar Pista Shrikhand

$5.79

Nanak Rasmalai

Nanak Rasmalai 

Nanak Rasmalai 

1 Kg-20 Pices

$12.99 $12.99 (2 variants)